logo    KRISTL s.r.o.  Diaľkové ovládače - pohony   

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode
Zaregistrovanie zákazníka
V našom e-shope sa môžete zaregistrovať a získate tým:
· pravidelné informácie o novinkách a akciách
· možnosť využívať personalizované služby

Ceny
Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené ako "cena". Toto je maloobchodná odporúčaná cena. Tieto ceny priebežne aktualizujeme na základe informácií od dodávateľov. Pre zákazníka vždy platí "cena" aktuálna pri záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny produktu v budúcnosti. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch produktu, alebo do vypredania zásob. K tejto cene treba pripočítať cenu dopravy, podľa hmotnosti a ceny tovaru. Dobierka je 1,33 € bez DPH.

Objednávanie tovaru
Pri kúpe tovaru kliknite myšou na obrázok „pridať do košíka“ a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

Dodacie lehoty
Dodanie tovaru je možné osobným odberom priamo u nás na predajni, alebo zaslaním prepravnou službou. Zvyčajne tovar dodávame do 5 pracovných dní, ak je na sklade. Informácie o dodacích lehotách budú zaslané na Váš e-mail pri potvrdení objednávky. Za dopravu bude účtovaný poplatok osobitne.

Spôsob platby
1. Pri osobnom odbere je platba v hotovosti.
2. Pri zaslaní tovaru prepravnou službou sa platí priamo prepravcovi pri prevzatí tovaru aj s poplatkom za dopravu.
3. Iný spôsob platby je možný po vzájomnej dohode.

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu kristl@kristl.sk.

Záručná doba
Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.V prípade veľkoobchodu, záručná dobazačína plynúť 3 mesiace po prevzatí tovaru, alebo dňom predaja tovaru konečnému spotrebiteľovi, ak tento stav nastal skôr.
Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnou inštaláciou a obsluhou, na bežné opotrebenie, poškodenie spôsobené vyššou mocou, tovar s poškodenými ochrannými pečaťami, nálepkami, sériovými číslami a pod. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou produktov.Reklamácie
Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bezprostredne po jeho prevzatí a zistené chyby reklamovať bez zbytočného odkladu bezprostredne po ich zistení.
Reklamácia musí obsahovať kópiu faktúry - daňového dokladu, podrobný popis závady a kontaktné údaje a odošle sa e-mailom predávajúcemu
Na spôsobe riešenia reklamácie sa dohodne predávajúci s kupujúcim. Náležitosti vybavovania reklamácie sa riadia podľa podmienok, stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.
V prípade zasielania reklamovaného tovaru, spiatočnú cestu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu účtovaný poplatok za dopravu.


Ostatné ustanovenia
Osobné údaje kupujúceho sú považované za dôverné informácie a nebudú poskytnuté tretím osobám. Osobné údaje kupujúceho budú používané výhradne v súvislosti s daným obchodným vzťahom.
V prípade veľkoobchodnej objednávky môžu byť osobné údaje použité pre priebežné zasielanie informácií o tovare.
Kupujúci má právo do 7 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. V tomto prípade je povinný vrátiť všetok tovar neporušený a v pôvodnom obale. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu, zníženú o náklady na dopravu.
Tieto obchodné podmienky platia v znení, uvedenom na internetovej stránke, v deň odoslania objednávky pre dodávku tovaru, uvedeného v objednávke. Všetky údaje môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
Informácie na webových stránkach sú sčasti preberané od tretích osôb a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti alebo typografické chyby. Predávajúci preto negarantuje správnosť ich obsahu a nenesie zodpovednosť za prípadné škody, spôsobené použitím informácií z internetového obchodu
Pokiaľ nie je uvedené inakšie, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych noriem.Ochrana a spracovanie osobnýchch údajov, práva dotknutej osoby
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlasom so spracovaním osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti KRISTL s.r.o.so sídlom Prídavkova 49, 841 06  Bratislava, IČO: 43948341, zapísanej v Obchodnom  registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, .., Vložka číslo: 50201/B (ďalej len "Správca"), aby v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:meno a priezvisko


názov spoločnosti (ak sa uvádza)

adresa

e-mail

telefónne číslo

IČO, DIČ, IČ DPH spoločnosti, ak sa uvádza spoločnosť 

Uvedené osobné údaje je nutné spracovať za účelom predaja tovaru. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 5 rokov.

Spracovanie osobných údajov:

Súhlasom so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zasláním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti.
Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:


Poskytovateľ webhostingu:

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby
Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:
vziať súhlas kedykoľvek späť,
vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.